OVER ONS

 

Doorbraken realiseren op maatschappelijk vlak is voor &samhoud net zo wezenlijk als doorbraken realiseren voor klanten, medewerkers en organisaties. In onze beleving zijn business en maatschappij namelijk nauw met elkaar verbonden. Het gaat om mensen. Want mensen maken het verschil, mensen ondernemen, mensen komen op voor hun idealen, mensen zorgen voor elkaar en de wereld om ons heen.

 

Vanuit die gedachte is de &samhoud foundation opgericht met als doel om de verbinding in de wereld te vergroten en mensen te inspireren en verbinden.

 

We kiezen er bewust voor om onze tijd, energie en expertise in te zetten voor de &samhoud foundation om zo onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, samen met onze klanten, leveranciers  en vrienden.

ONTSTAAN

 

In 2006 is de basis gelegd voor de &samhoud foundation. Toen er vanuit &samhoud het initiatief werd genomen om een visie te ontwikkelen voor Nederland. Dit omdat we polarisatie constateerden in Nederland,  waar burgers zich onveilig voelden en niet meer trots waren. Uit onze ervaring met visie en strategievorming met organisaties weten we dat een visie inspireert, richt en verbindt. Nederland kon wel een visie gebruiken dachten we.  Middels dit initiatief, Visie21, wilde &samhoud de negatieve spiraal doorbreken en weer trots en zelfvertrouwen terugbrengen in de Nederlandse samenleving.  Zeven maanden lang zijn meer dan 30 publiekarena’s georganiseerd door het hele land, waar 2500 Nederlanders aan deelgenomen hebben. Vervolgens is in 2007 de opgestelde visie vertaald naar een strategie om de gewaagde doelen te realiseren voor ons land in 2021. Deze strategie heeft geleidt tot het ontstaan van een aantal maatschappelijke projecten zoals het jeugdkabinet, een coachingstraject voor tienermoeders en een lesprogramma. Hiermee was de basis gelegd voor de &samhoud foundation.

DONEREN MET FISCAAL VOORDEEL

 

Sinds december 2013 beschouwt de Belastingdienst Stichting &foundation als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan de &foundation is daarmee niet alleen voor donateurs fiscaal voordelig, maar ook voor de &foundation zelf. Donaties zijn onder deze regeling aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de &foundation hoeft geen schenkingsrecht te betalen. Hierdoor wordt de effectiviteit van de donaties vergroot. Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL95RABO0132578042 tnv de Stichting &foundation.

 

Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst.

RSIN
De Stichting &foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling en daarom verplicht het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer te publiceren. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Ons RSIN is: 8180.06.808.

 

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting &foundation bestaat uit Salem Samhoud (Voorzitter), Ingrid Smolders (Secretaris) en Bastiaan Oosterhuis (Penningmeester). Marjan Companjen heeft de dagelijkse leiding over de activiteiten van de Stichting.

 

BELEIDSPLAN

Klik hier om ons beleidsplan te lezen. Hierin staat meer informatie over onze doelstellingen, activiteiten en ons beleid met betrekking tot fondsen- en vermogensbeheer en –besteding.

FINANCIELE VERANTWOORDING

 

Klik hier voor de Jaarrekening van 2013 en klik hier voor de Jaarrekening van 2014

Voor vragen over de &samhoud foundation kun je contact opnemen met

Marjan Companjen via foundation@samhoud.com

Postadres

&samhoud

Postbus 448

3500 AK Utrecht

 

+31 (0)30 234 8604

info@samhoud.com

Bezoekadres

Maliebaan 55

3581 CE Utrecht

route

Parkstraat 2

3581 PH Utrecht

route

Together we build a brighter future

We achieve breakthroughs by inspiring and connecting people